Общи условия за използване на www.polinika.com

Настоящите общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между Доставчика на услуги „Платино” ЕООД, с ЕИК 200252010, с адрес на регистрация гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 106, ет. 14, ап.48, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Потребители”, на платформата за електронна търговия www.polinika.com, наричана по-долу за краткост „Уебсайта“.

При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: polinika.glass@gmail.com
Телефон: +359897885179

Чрез използването на уебсайта Потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на уебсайта.

Polinika.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://www.polinika.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в уебсайта стоки.

 • Стоки и цени
  1. Електронният магазин www.polinika.com предлага ръчно декорирани изделия от стъкло и други аксесоари и подаръци. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не са включени в цената на продуктите, като стойността им се калкулира допълнително към цената на поръчаните стоки при финализиране на поръчката.
  2. Поради спецификата на предлаганите продукти и начина на изработка (ръчна изработка), следва да се има предвид, че е възможно продуктите да се различават от показаните на снимките в уебсайта.
  3. Доставчикът си запазва правото да прави промени по съдържанието, публикувано в уебсайта, в това число информацията, която се отнася до цени и характеристики на продуктите. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
  4. В случай, че към момента на извършване на поръчка, част от информацията в уебсайта не е актуална или има изчерпана наличност от даден продукт, Доставчикът се задължава да информира Потребителя на предоставените от него контакти.
 • Поръчки
  1. Разглеждането и пазаруването от електронния магазин на www.pоlinika.com
   е напълно свободно и регистрацията не е задължителна. В случай че Потребителят желае да направи регистрация – тя е безплатна и се осъществява чрез въвеждането на Потребителско име, парола и електронна поща (e-mail) в регистрационната форма. При създаване на потребителски профил Потребителят се съгласява, че Доставчикът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на уебсайта.
  2. За да направи поръчка през уебсайта, Потребителят e необходимо да избере желания продукт на уебсайта, като го добави в своята “кошница“ (виртуална количка за пазаруване). Ако дадена стока се предлага с продуктови варианти (например цвят, размери и др.), преди добавяне в “количката“ Потребителят трябва да посочи желаната опция от падащото меню, намиращо се под полето за цена на стоката. Също Потребителят следва да посочи дали желае тя да бъде персонализирана и по какъв начин, като избере от опциите от падащото меню “Персонализация”, намиращо се под полето за цена.
  3. Поръчката се изпраща чрез натискане на бутона „Купи”, след което на страницата ще се покаже прозорец с обобщена информация относно избраните продукти, налични в кошницата – наименование, количество, единична, крайна цена. За да бъде направена поръчка на стоките от списъка, е необходимо натискането на бутона „Плащане”.
  4. На уебсайта ще се появи форма за попълване на данните за фактуриране и за доставка. Ако Потребителят желае поръчаните продукти да бъдат доставени до адрес, различен от този, посочен за фактуриране, е необходимо да постави отметка в полето „Изпращане до друг адрес“ и да попълни необходимите полета. В противен случай се счита, че адресът за фактуриране е и адрес за доставка. Данните следва да бъдат попълнени на кирилица – три имена, телефон за връзка и точен адрес. Потребителят може да изчисли цената за доставка с Еконт, която автоматично ще бъде прибавена към крайната цена на поръчката.
  5. За да финализира своята поръчка Потребителят следва да потвърди данните за фактуриране и доставка чрез натискане на бутона “Поръчване” и да избере начин на плащане, от предложените възможности.
  6. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите е задължително за да бъде изпратена поръчка до Доставчика. След прочитането им, ако Потребителят е съгласен с тях, е необходимо да маркира полето (постави отметка) „Прочетох и се съгласявам с Условията за ползване“, след което да натисне бутона „Поръчка”.
  7. На екрана ще се появи потвърждение и окончателният изглед на поръчката, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща автоматично генерирано копие на поръчката. Изпратеното съобщение не е потвърждение на поръчката.
  8. При извършване на поръчка на уебсайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Платино” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “Поръчка”, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Потребителската кошница при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
  9. На посочения от него адрес на електронна поща, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
   Ако е необходимо, Доставчикът ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.
 • Плащане1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
 • С карта
 • Плащане при доставка („наложен платеж“);
 • Банков превод (“по банков път”).2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати на Доставчика, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока авансово, при избор на начин на плащане с карта. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. При избран начин на плащане „банков превод”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, заедно със сумата за доставката, съгласно потвърдената поръчка, чрез директен банков превод по сметката на Доставчика. В основание за плащане следва да бъде посочен номера на поръчката.

Банкова сметка: Айкарт АД
IBAN: BG78INTF40015087583160
BIC: BGUSBGSF
PLATINO EOOD

В случаите, когато поръчката съдържа персонализирани изделия е необходимо капаро в размер на минимум 50% от стойността на продуктите. Остатъкът се доплаща при получаване на поръчката с наложен платеж или по друг метод, предпочитан от Потребителя.

 • Доставка
  1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.polinika.com, които са налични на склад, се изпращат в срок до 3 (три) работни дни. Сроковете за доставка на изделия, които е необходимо да бъдат изготвени по поръчка на клиента варират между 1 и 3 седмици. При поръчки, за които Потребителят желае да има включена персонализация, към срока за изпълнение се прибавя още 1-2 работни дни.
  2. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за изпратена поръчка.Потвърждението се изпраща след като стоката е предадена към избраната от Потребителя куриерска компания.
  3. Доставчикът не носи отговорност при забава или объркана доставка по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.
  4. При получаване стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. При констатиране на липси, счупване или видими транспортни дефекти, Потребителят следва да подпише Протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел. 0897885179.
  5. В случай, че Потребителят не се възползва от правото си на преглед на стоката при получаване и/или приеме пратката без забележки, претенции за последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци няма да бъдат удовлетворени.
  6. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/представител на транспортната фирма при получаването на пратката и Доставчика не бъде незабавно уведомен на телефона посочен в информацията за контакт, потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
  7. Ако при преглед се установи, че доставените продукти не съответстват на поръчаните от Потребителя изделия, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта.

   Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
  8. Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Доставчика заявява, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.
  9. Изключение правят продуктите, които са персонализирани или са изработени по индивидуална поръчка на Потребителя, съобразени с неговите индивидуални изисквания. В този случай няма как да претенцията на Потребителя за връщане на продукт да бъде удовлетворена.
 • Право на отказ

Електронният магазин www.polinika.com предлага и стоки, които се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.

 • Рекламации
  1. В случай на рекламация, тя трябва да бъде предявена пред Доставчика или пред упълномощено от него лице. Рекламациите могат да бъдат подадени устно на тел. 0897885179 или писмено по електронен път – на адрес: polinika.glass@gmail.com. При предявяване на рекламация Потребителят следва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и своите данни за контакт. Потребителят задължително трябва да приложи и касова бележка или фактура, както и документ, установяващ несъответствието на стоката с договореното.
  2. Разходите за експедиране на стока, която е обект на рекламация, са за сметка на Доставчика. Доставчикът уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
  3. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.
 • Други
  1. Доставчикът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
  2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научете повече тук.